Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Mściwojów

Kolorowy pasek

0050.40.2012 - W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Niedaszowie - 10 kwietnia 2012

W sprawie:
wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Niedaszowie

Data zarządzenia:
2012-04-10

Numer zarządzenia:
0050.40.2012

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2012-04-10


ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2012
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Niedaszowie.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz,1591 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:
 

§  1.

Wprowadza się Regulaminu korzystania z pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej w Niedaszowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§  2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do
Zarządzenia nr 0050.40.2012
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDASZOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Budynek po Szkole Podstawowej w Niedaszowie, zwany dalej "obiektem" jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.

2. Obiekt stanowi własność gminy Mściwojów i jest częścią składową mienia komunalnego gminy.

3. Opiekunem obiektu jest sołtys wsi, który dysponuje kluczami do obiektu i osobiście udostępnia obiekt użytkownikom oraz odbiera i zamyka obiekt po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć.          

4. Korzystanie z obiektu możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.

 

ROLA OPIEKUNA

 

5. Do obowiązków opiekuna należy:

a) udostępnianie pomieszczeń, zapoznanie z obiektem, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odebranie pomieszczeń po wykorzystaniu (udostępnieniu),

b) utrzymanie stałego kontaktu z gminą,

c) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

d) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w obiekcie oraz na przyległym terenie,

e) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb itp.

f) udostępnianie i zapoznawanie osób z regulaminem korzystania z obiektu,

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA

 

6. Wynajem pomieszczeń w obiekcie odbywa się odpłatnie, na zasadach określonych przez Wójta Gminy Mściwojów Zarządzeniem nr 0050.39.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

7. Wszelkie wynajęcia pomieszczeń powinny być zgłoszone na piśmie do Urzędu Gminy Mściwojów, co najmniej 14 dni przed planowanym wynajęciem.

8. Wniosek powinien zawierać:

    - organizatora wynajęcia (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy),

    - osoby odpowiedzialne (powyżej 18 lat),

    - przewidywaną ilość uczestników,

    - czasookres wynajęcia (data, godz.)

9. Obiekt udostępniany jest osobom pełnoletnim. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w obiekcie korzystający z obiektu zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do obiektu.

 

11. W obiekcie oraz na terenach przynależnych do obiektu obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych zakazy:

1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z obiektu,

2) zakłócania porządku,

3) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,

4) korzystania z obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających z obiektu,

5) korzystania z obiektu od godz.22.oo do godz. 6.oo w sposób zakłócający ciszę nocną,

6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Załączniki

Zarządzenie 0050.40.2012 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.40.2012 - Załącznik 1 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Warszawa
Data utworzenia:2012-04-10 13:42:19
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2012-04-10 21:10:24
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2012-04-10 21:52:50
Ostatnia zmiana:2012-04-10 21:52:57
Ilość wyświetleń:1007

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij